14.5.1998

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Krister Elvkulla (09) 1734 3209
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Virolaisten yöpymiset lähes kaksinkertaistuivat maaliskuussa

Alkuvuoden voimakkaan kasvun jälkeen ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät maaliskuussa edelleen 9 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 3 prosenttia, kun kotimaiset yöpymiset lisääntyivät ainoastaan prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Venäläiset olivat edelleen suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä maaliskuussa. Venäläisten yöpymisvuorokausia kertyi 46 000, mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Virolaisten yöpymiset lähes kaksinkertaistuivat maaliskuussa. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, on Viro nousemassa Suomeen saapuvien matkailijoiden kymmenen tärkeimmän lähtömaan joukkoon. Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 10 prosenttia ja italialaisten 21 prosenttia. Kaukomailta tulleiden yöpymiset sen sijaan vähenivät. Yhdysvaltalaisia yöpyi maaliskuussa 27 prosenttia ja japanilaisia 11 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli maaliskuussa 51,2 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 48,0. Korkeimmat huonekäyttöasteet mitattiin Lapissa (62,0 %) ja Pirkanmaalla (56,5%). Kittilässä hotellihuoneista oli käytössä yli 90 prosenttia ja Kolarissa yli 80 prosenttia. Helsingin huonekäyttöaste oli 58,5 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli maaliskuussa 387 markkaa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 371 markkaa.

Yöpymisten määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 6 prosenttia

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä kohosi tammi-maaliskuussa lähes kolmeen miljoonaan. Määrä oli 6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden 18 prosenttia.

Virolaisten yöpymisvuorokaudet lisääntyivät tammi-maaliskuussa lähes 65 prosenttia ja venäläisten 38 prosenttia. Hollantilaisten, italialaisten, brittien ja saksalaisten yöpymisten määrä kasvoi yli 10 prosenttia. Eniten yöpymiset lisääntyivät alkuvuonna Satakunnassa (26,9 %) ja Keski-Suomessa ( 22,5 %).

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Lähde: Matkailutilasto, maaliskuu 1998. Tilastokeskus