15.5.1998

Lisätietoja: Arja Kinnunen (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio huhtikuussa ennallaan

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 1,8 prosenttia. Maaliskuussa inflaatio oli sama. Maaliskuusta huhtikuuhun hinnat kohosivat 0,5 prosenttia.

Asumisen ja elintarvikkeiden kallistuminen nosti hintatasoa vuodessa eniten

Asuminen, lämpö ja valo kallistuivat vuodessa 2,0 prosenttia, mikä nosti hintatasoa melkein 0,5 prosenttiyksikköä. Nousu johtui ennen kaikkea asuntojen ja vuokrien kallistumisesta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat 2,5 prosenttia, minkä aiheutti suurimmaksi osaksi kahvin ja hedelmien kallistuminen. Tämä vaikutti inflaatioon 0,4 prosenttiyksikköä.

Julkisen liikenteen ja käytettyjen henkilöautojen kallistuminen nosti liikenteen hintoja keskimäärin 1,8 prosenttia. Inflaatioon vaikutti myös ravintola- ja kahvilahintojen, alkoholijuomien, tupakkatuotteiden, valmismatkojen sekä terveyden- ja sairaudenhoidon kallistuminen. Inflaatiota hillitsi eniten asuntolainojen korkojen lasku.

Maaliskuusta huhtikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,5 prosenttia. Suurin syy tähän oli vaatteiden kallistuminen, mikä pääosin johtui kausituotteista ja alennusmyyntien päättymisestä. Myös asuntojen hintojen kohoaminen ja valmismatkojen kallistuminen nostivat huhtikuun hintatasoa. Kuluttajahintojen nousua huhtikuussa hillitsivät eniten kurkun ja bensiinin halpeneminen sekä asuntolainojen korkojen lasku.

Suomen inflaatiomittarit
Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (1995=100), huhtikuu 103,3 1,8 % 0,5 %
Elinkustannusindeksi (1951:10=100), huhtikuu 1 436
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100), huhtikuu 102,6 1,7 % 0,5 %
Pohjainflaatioindikaattori (1995=100), maaliskuu 101,8 1,2 % 0,2 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: hitain inflaatio maaliskuussa Saksassa

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden hitain inflaatio, 0,6 prosenttia, oli maaliskuussa Saksassa. Suomen vastaava inflaatio oli maaliskuussa 1,6 ja EU-maiden keskiarvo 1,3 prosenttia. Nykyisten Emu-maiden keskimääräinen inflaatio oli maaliskuussa 1,2 prosenttia. Huhtikuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 102,6 ja vuosimuutos 1,7 prosenttia. Maaliskuusta huhtikuuhun indeksi nousi 0,5 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1998, huhtikuu. Tilastokeskus.