15.5.1998

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 9,5 prosenttia

Teollisuustuotannon kasvu jatkui edelleen vahvana maaliskuussa. Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan tuotanto kasvoi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 9,5 prosenttia, kun tammikuussa tuotannon lisäys oli 8 ja helmikuussa 8,7 prosenttia. Erityisen nopeaa kasvu oli maaliskuussa metalliteollisuudessa sekä massa- ja paperiteollisuudessa.

Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi maaliskuussa 17 prosenttia. Metalliteollisuuden toimialoista sähköteknisten tuotteiden valmistus kasvoi peräti 40 prosenttia, kulkuneuvojen valmistus lähes 11 prosenttia sekä perusmetallien ja metallituotteiden tuotanto runsaat 11 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi maaliskuussa miltei 9 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus lisääntyi lähes 10 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 5 prosenttia, muun tehdasteollisuuden tuotanto sen sijaan pysyi viime vuoden maaliskuun tasolla.

Investointitavaroita tuotettiin maaliskuussa runsaat 17 prosenttia ja kestokulutustavaroita runsaat 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuotanto kasvoi vajaat 10 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli maaliskuussa käytössä 91 prosenttia, mikä oli runsaat 4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli runsaat 97 prosenttia, metalliteollisuuden yli 92 prosenttia ja kemianteollisuuden käyttöaste lähes 88 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa teollisuustuotanto kasvoi 8,7 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuusta. Nopeinta kasvu oli alkuvuonna metalliteollisuudessa, jonka tuotanto lisääntyi 15 prosenttia. Myös puu-ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi keskimääräistä nopeammin, runsaat 9 prosenttia. Kemian teollisuus lisääntyi alkuvuonna runsaat 4 prosenttia ja muu tehdasteollisuus lähes 3 prosenttia.

Helmikuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 8,7 prosenttia. Tarkistuksessa luku pieneni 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, maaliskuu. Tilastokeskus