18.5.1998

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Vientihinnat nousseet vuodessa vajaan prosentin

Vientihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan maaliskuusta huhtikuuhun 1,0 prosenttia. Lasku johtui sähköteknisten tuotteiden halpenemisesta 5,6 prosentilla.

Viime vuoden huhtikuusta vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia. Nousu aiheutui paperin ja kartongin sekä perusmetallien kallistumisesta. Sähköteknisten tuotteiden halpeneminen hillitsi vientihintaindeksin nousua myös edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuontihinnat kohosivat maaliskuusta huhtikuuhun 0,4 prosenttia. Nousu johtui raakaöljyn ja metallimalmien kallistumisesta.

Viime vuoden huhtikuusta tuontihinnat nousivat vain 0,1 prosenttia. Energiatuotteiden tuontihinnat laskivat vuodessa lähes kymmenen prosenttia. Sen sijaan investointitavaroiden tuontihinnat kohosivat 1,5 prosenttia, kestokulutustavaroiden 1,4 prosenttia ja muiden kulutustavaroiden tuontihinnat 3,7 prosenttia. Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden hinnat nousivat vuodessa 0,2 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat laskivat maaliskuusta huhtikuuhun 0,2 prosenttia. Lasku aiheutui öljytuotteiden ja selluloosan halpenemisesta. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna teollisuuden tuottajahinnat pysyivät ennallaan.

Tukkuhinnat nousivat vuodessa 0,4 prosenttia. Kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat nousivat 0,4 prosenttia ja tuontitavaroiden tukkuhinnat 0,5 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset huhtikuussa 1998, %
Indeksit 3/98 - 4/98 4/97 - 4/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,2 0,0
Vientihintaindeksi -1,0 0,7
Tuontihintaindeksi 0,4 0,1
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,1 0,4
Tukkuhintaindeksi 0,0 0,4

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1998, huhtikuu. Tilastokeskus