20.5.1998

Lisätietoja: Jarko Pasanen (09) 1734 3539
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kotitaloudet omistivat kolmanneksen sijoitusrahastoista vuonna 1997

Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen kokonaisarvo oli viime vuoden lopussa 18,4 miljardia markkaa, mikä oli puolitoistakertainen vuoden 1996 loppuun verrattuna. Kotitalouksien hallussa olevien sijoitusrahastojen osuuksien arvo kasvoi 2,2 miljardia markkaa. Kotitaloudet omistivat viime vuoden lopussa kotimaisten sijoitusrahastojen kokonaisarvosta 34 prosenttia eli 6,2 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

Kotitalouksien sijoitusrahastoissa olevista pääomista yli 70 prosenttia oli sijoitettu osake- ja yhdistelmärahastoihin. Kotitalouksien omistamien osakerahasto-osuuksien arvo oli 2,5 miljardia markkaa ja yhdistelmärahasto-osuuksien arvo 2,0 miljardia. Loppuosa jakautui lyhyen koron rahastoihin, pitkän koron rahastoihin sekä vipurahastoihin.

Kotitalouksien lisäksi sijoitusrahastojen osuuksia omistivat kotimaiset yritykset, yhteisöt sekä rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Ulkomaisessa omistuksessa oli sijoitusrahastojen kokonaisarvosta vain 1,4 prosenttia. Sijoitusrahastot sijoittivat sen sijaan yhä enemmän varojaan ulkomaisiin arvopapereihin. Viime vuoden lopussa Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen arvopaperisalkusta viidennes oli sijoitettu ulkomaille. Edellisenä vuonna ulkomaisten sijoitusten osuus oli kymmenesosa.

Tilastoon sisältyy 78 Suomessa rekisteröityä, vuonna 1997 tilinpäätöksen tehnyttä rahastoa. Tilastoitujen rahastojen lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 18 rahastolla. Sijoitusrahastoja hallinnoi 17 rahastoyhtiötä, joissa oli henkilöstöä vuoden lopussa yhteensä 79 henkilöä.

Lähde: Sijoitusrahastot 1997, Tilastokeskus