22.5.1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Asuntoluvat lisääntyivät lähes kolmanneksen maaliskuussa

Maaliskuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan runsaan 3 000 uuden asunnon rakentamiseen eli lähes kolmannes enemmän kuin vuosi sitten. Tammi-maaliskuussa rakennusluvan saaneita asuntoja oli siitä huolimatta vain 11 prosenttia edellisvuotista enemmän. Pääkaupunkiseudulla asunnoille myönnetyt luvat jopa vähenivät neljänneksen viime vuoden tammi-maaliskuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin maaliskuussa 3,6 miljoonan kuutiometrin verran eli 44 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuutiomäärät kasvoivat lähes kaikissa rakennustyypeissä.

Tammi-maaliskuussa uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli 30 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Kaikkiaan lupia myönnettiin vajaan kahdeksan miljoonan kuutiometrin rakentamiseen.


Myönnetyt rakennusluvat maaliskuussa ja tammi-maaliskuussa 1998
Maaliskuu

1000 m3

Muutos, %
3/1997 - 3/1998
Tammi-maaliskuu

1000 m3

Muutos, %

1-3/1997 - 1-3/1998

Kaikki rakennukset 3 571 44 7 868 30
joista

asuinrakennukset


1 094

32

2 454

13
liike- ja toimistorakennukset 317 15 1 191 26
julkiset palvelurakennukset 197 157 590 190
teollisuus- ja varastorakennukset 1 207 78 2 164 50
teollisuusrakennukset 468 -11 1 127 11
maatalousrakennukset 556 25 1 038 18
Asunnot, kpl 3 055 30 7 274 11

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, maaliskuu 1998. Tilastokeskus