22.5.1998

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Tulot kasvoivat eniten rannikkomaakunnissa ja Pirkanmaalla

Veronalaiset tulot tulonsaajaa kohti lisääntyivät 3,3 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996. Keskimääräistä enemmän tulot kasvoivat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Vaasan rannikkoseudulla sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kymenlaaksoa ja Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta myös tulonsaajien määrä lisääntyi näissä maakunnissa, eniten Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vähiten tulot kasvoivat Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Ahvenanmaalla. Tulonsaajien määrä väheni näiden maakuntien lisäksi Satakunnassa, Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Lapissa.

Tuloista oli työtuloja 62 prosenttia ja eläketuloja viidennes. Työtulojen osuus oli suurin Uudellamaalla, missä niitä oli lähes 70 prosenttia tuloista. Eläketulovaltaisin maakunta oli Etelä-Savo. Siellä eläkkeitä oli lähes neljännes veronalaisista tuloista. Maatalouden tuloja, samoin kuin muitakin yrittäjätuloja oli eniten Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Vaasan rannikkoseudun asukkailla. Työttömyyspäivärahojen osuus tuloista oli suurin, lähes kymmenen prosenttia, Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Pääomatuloja saivat eniten ahvenanmaalaiset. Niiden osuus ahvenanmaalaisten tuloista oli 8,5 prosenttia.

Tulonsaajien määrä ja veronalaiset tulot maakunnittain 1996
Maakunta Tulonsaajia Muutos,% Veronalaiset Muutos, % Tulot/tulon- Muutos, %
1995 - 96 tulot, milj. mk 1995 - 96 saaja, mk 1995 - 96
Koko maa 4 187 866 0,3 370 849,9 3,6 88 553 3,3
Uusimaa 1 080 513 1,1 115 649,1 4,6 107 032 3,5
Ahvenanmaa 23 580 -0,5 2 140,5 1,7 90 775 2,2
Varsinais-Suomi 360 671 0,5 31 982,6 4,2 88 675 3,6
Kymenlaakso 159 967 -0,7 14 123,4 2,8 88 289 3,5
Pirkanmaa 361 299 0,4 31 380,2 4,1 86 854 3,7
Häme 135 065 -0,2 11 508,5 2,6 85 207 2,8
Etelä-Karjala 116 426 -0,4 9 807,4 2,7 84 237 3,0
Päijät-Häme 149 996 0,0 12 557,8 1,8 83 721 1,8
Vaasan rannikkoseutu 146 304 0,2 12 110,1 4,1 82 774 3,9
Satakunta 200 277 -0,5 16 479,0 2,3 82 281 2,8
Pohjois-Pohjanmaa 279 257 1,1 22 731,5 4,9 81 400 3,7
Keski-Suomi 210 125 0,5 16 929,0 3,5 80 566 2,9
Lappi 165 991 -0,1 12 992,8 2,5 78 274 2,6
Pohjois-Savo 210 952 -0,1 16 502,0 3,0 78 226 3,0
Keski-Pohjanmaa 57 883 -0,2 4 408,6 3,2 76 164 3,4
Etelä-Savo 145 112 -0,3 10 937,8 1,9 75 375 2,3
Kainuu 77 463 -0,4 5 823,7 2,0 75 180 2,4
Pohjois-Karjala 144 511 -0,5 10 731,3 1,6 74 259 2,1
Etelä-Pohjanmaa 162 474 -0,9 12 054,7 1,7 74 195 2,6
Maakunnat järjestyksessä tulot/tulonsaaja-sarakkeen mukaan, suurin ja pienin muutos lihavoitu

Lähde: Tulo- ja varallisuustilasto 1996. Tulot ja kulutus 1998:12. Tilastokeskus.