27.5.1998

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, Ulla Kaipainen (09) 1734 3563
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Yliopistosta valmistuneista 80 prosenttia työhön vuoden kuluessa

Vuonna 1995 valmistuneista maistereista, lisensiaateista ja tohtoreista runsaat 80 prosenttia oli työllistynyt seuraavan vuoden loppuun mennessä. Tilastokeskuksen sijoittumistilaston mukaan suhteellisen hyvin olivat töitä saaneet myös ammattikorkeakoulututkinnon ja korkea-asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet kuten esimerkiksi insinöörit. Heistä runsaat 70 prosenttia oli työssä vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta. Alemman korkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneista oli työllistynyt runsaat 60 prosenttia.

Peruskoulun jälkeisen 2 - 3 vuoden ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on sen sijaan ollut selvästi huonommat mahdollisuudet saada töitä. Näistä kouluasteelta valmistuneista vain 42 prosenttia oli päässyt töihin vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta. Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneista he jatkoivat yleisimmin opintojaan. Vuonna 1995 kouluasteen tutkinnon suorittaneista 22 prosenttia oli opiskelemassa vuoden kuluttua valmistumisesta. Maisterin tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla osuus oli alle 10 prosenttia.

Kaksi ylioppilasta kolmesta sai opiskelupaikan kolmessa vuodessa

Tilastokeskus on myös selvittänyt ylioppilaiden sijoittumista koulutukseen. Vuonna 1994 ylioppilastutkinnon suorittaneista vajaa kolmannes sai opiskelupaikan samana vuonna. Seuraavana vuonna vajaat 60 prosenttia ylioppilaista oli saanut opiskelupaikan, ja vuotta myöhemmin osuus nousi 69 prosenttiin.

Ylioppilaista joka kolmas oli saanut opiskelupaikan yliopistosta vajaassa kolmessa vuodessa. Ammattikorkeakoulussa opiskeli 13 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 24 prosenttia ylioppilaista kolmantena vuonna tutkinnon suorittamisesta.

Miesylioppilaista pääsi suurempi osuus yliopistoon kuin naisista. Vuoden 1994 miesylioppilaista 35 prosenttia ja naisylioppilaista 30 prosenttia sai opiskelupaikan yliopistosta vuoden 1996 loppuun mennessä. Ammatilliseen koulutukseen naisylioppilaista sijoittui sen sijaan 28 prosenttia ja miesylioppilaista 18 prosenttia. Ammattikorkeakouluihin sijoittumisessa mies- ja naisylioppilaiden osuudet olivat lähes samat.

Vuonna 1995 tutkinnon suorittaneiden asema vuoden 1996 lopussa
Tutkinto Asema vuoden 1996 lopussa, % (ennakkotieto)
1995 Työllinen Työtön Opiskelija Muu
Kouluaste 38 325 41,5 27,4 21,8 9,3
Opistoaste 21 937 65,6 18,0 10,6 5,8
Ammatillinen korkea-aste 2 822 74,8 11,1 10,7 3,3
Ammattikorkeakoulututkinto 1 611 72,7 14,5 7,0 5,8
Alempi korkeakoulututkinto 1 898 60,8 13,1 18,9 7,2
Ylempi korkeakoulututkinto 10 205 79,6 7,6 7,9 4,8
Lisensiaatintutkinto 824 81,8 4,6 10,3 3,3
Tohtorintutkinto 708 85,5 2,0 4,1 8,5

Lähde: Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 1996. Koulutus 1998:4
Sijoittumisesta koulutukseen tai työelämään voi tilata oppilaitoskohtaisia taulukkopaketteja. Tilaukset: Nicola Brun (09) 1734 3590.