28.5.1998

Lisätietoja:Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autoliikenteen suoritteet kasvoivat vuonna 1997

Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite kasvoi viime vuonna 6 prosenttia ja kuljetettu tavaramäärä 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 1997 kuorma-autojen kuljetussuorite oli 24 511 miljoonaa tonnikilometriä. Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 383 miljoonaa tonnia, josta maa-aineksia oli 166 miljoonaa tonnia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1997 -julkaisusta.

Vuonna 1997 maa-aineksia kuljetettiin 2 prosenttia enemmän ja muita tavaroita kuin maa-aineksia 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maakuntien sisäiset tavarankuljetukset 1997

Tavarankuljetuksista suurin osa, 76 prosenttia, oli maakuntien sisäisiä. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista huomattava osa oli maa-aineskuljetuksia. Ilman maa-aineskuljetuksia maakuntien sisäisten kuljetusten osuus oli 61 prosenttia kaikista kuljetuksista.

Tavaroista 68 prosenttia kuljetettiin ammattimaisessa liikenteessä. Kuljetussuoritteesta vieläkin suurempi osa, 89 prosenttia, syntyi ammattimaisen liikenteen kuljetuksista.

Vaarallisia aineita kuljetettiin 15 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaarallisten aineiden keskimääräinen kuljetusmatka oli 134 km, mikä oli lähes kaksinkertainen keskimääräisen kuormatun matkan pituuteen (76 km) verrattuna.

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto perustuu Tilastokeskuksen otostutkimukseen. Tiedot kerätään kuorma-autonhaltijoilta neljännesvuosittain.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 1997. Tilastokeskus