29.5.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu nopeutui maaliskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 8 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi ripeästi kaikilla päätoimialoilla.

Viennin ohella kasvua piti yllä vilkas kotimainen kysyntä. Rakentaminen lisääntyi 20 prosenttia. Myös autokauppa kasvoi nopeasti, yli 30 prosenttia viime vuoden maaliskuusta.

Kaupan tuotanto kasvoi viime vuoden maaliskuusta 11,5 prosenttia ja liikenteen tuotanto 11 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 9,5 prosenttia ja maa- ja metsätalouden tuotanto 9,3 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,7 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1998. Tilastokeskus