29.5. 1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Uudisrakentaminen vilkastui alkuvuonna

Uudisrakennustöitä aloitettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 5,6 miljoonan kuutiometrin edestä. Määrä oli lähes puolitoistakertainen edellisvuotiseen verrattuna. Liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennusten kuutiot jopa kolminkertaistuivat viime vuoden tammi-maaliskuusta. Tämä johtui muutamien suurien liike- ja urheilurakennuskohteiden aloittamisesta alkuvuonna.

Aloitettujen teollisuusrakennusten kuutiomäärä sen sijaan oli 7 prosenttia pienempi kuin vuoden 1997 tammi-maaliskuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

Tammi-maaliskuussa aloitettiin lähes 6 000 uuden asunnon rakentaminen eli runsaat 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Aloitetut rakennukset, 1. neljännes 1998

1. nelj.
milj. m3
muutos
97/98, %
Kaikki rakennukset 5,61 48
joista
Asuinrakennukset 1,75 15
Liike- ja toimistorakennukset 1,71 233
Julkiset palvelurakennukset 0,61 209
Teollisuus- ja varastorakennukset 1,04 5
Teollisuusrakennukset 0,51 -7
Maatalousrakennukset 0,34 -5
Aloitetut asunnot, kpl 5 810 12

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 1. neljännes 1998