1.6.1998

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Tukkukauppa kasvoi 11 prosenttia maaliskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 11,4 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 4,3 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 27,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi maaliskuussa 12,1 prosenttia. Vähittäiskaupassa tavaratalokaupan myyntimäärä väheni 1,6 prosenttia ja päivittäistavarakauppa pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos

1995=100 Kauppapäiväkorjattu
määräindeksi 3/1998
Vuosimuutos, %
3/1997 - 3/1998
Autokauppa 144,1 27,7
Tukkukauppa 124,9 11,4
- yleistukkukauppa 124,9 12,1
Vähittäiskauppa 105,4 4,3
- tavaratalokauppa 100,0 -1,6
- päivittäistavarakauppa 102,6 0,0

Vuoden 1998 alusta tapahtuneen tilastointitavan muutoksen takia tukku- ja vähittäiskaupan lehdistötiedotteessa julkaistaan jatkossa ennakkotiedot koko tukku- ja vähittäiskaupasta sekä autokaupasta. Tukkukaupasta julkaistaan lisäksi yleistukkukaupan ja vähittäiskaupasta tavaratalo- ja päivittäistavarakaupan ennakkotiedot. Autokaupan tiedot sisältävät autojen tukku- ja vähittäiskaupan lisäksi huoltamotoiminnan.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden viiveellä kunkin kuukauden päättymisestä.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, maaliskuu 1998. Tilastokeskus