4.6.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, sähköposti: pertti.kangassalo@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri: Kotitalouksien rahatilanne vakaa

Toukokuussa joka toinen suomalainen kotitalous pystyi säästämään rahaa. 43 prosentilla kotitalouksista tulot ja menot menivät tasan. 4 prosenttia joutui turvautumaan säästöihinsä ja 3 prosenttia tekemään velkaa. Kuluttajista 64 prosenttia uskoi oman taloutensa säilyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana ja 23 prosenttia arvioi sen yhä paranevan. Tilastokeskuksen kuluttajabarometria varten haastateltiin 18. - 25. toukokuuta 1 650 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kotitalouksien rahatilanne toukokuussa 1996, 1997 ja 1998
Osuus vastaajista, %
1996 1997 1998
Rahaa jää säästöön paljon 4 4 5
Rahaa jää säästöön hieman 40 45 43
Tulot = menot 46 41 42
Joutuu käyttämään säästöjä 4 4 4
Velkaantuu 3 3 3
Ei osaa sanoa 3 3 3
Yhteensä
100 100 100

Puolet vastaajista piti toukokuussa ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kaksi kolmasosaa aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Näistä yli puolet säästää "pahan päivän varalle" ja yhtä moni velanhoitoon tai lomaa varten. Säästäjistä 68 prosenttia tallettaa säästönsä pankkitilille. Joka viides hankkii arvopapereita ja joka kuudes sijoittaa kiinteään omaisuuteen. Asunto-osakkeeseen sijoittaa joka kymmenes säästäjä. Lainanottoa piti toukokuussa edullisena 69 prosenttia vastaajista ja 14 prosenttia aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Yli 40 prosenttia kuluttajista piti toukokuussa ajankohtaa edullisena kestotavaroiden hankkimiseen. Viihde-elektroniikkaa aikoi seuraavan kuuden kuukauden aikana ostaa joka neljäs vastaaja ja kodinkoneita lähes yhtä moni. Auton ostoa harkitsi joka kymmenes vastaaja. Kotimaan lomamatkalle oli seuraavan puolen vuoden aikana lähdössä 61 prosenttia vastaajista ja 37 prosenttia aikoi lomailla ulkomailla. Lähes 40 prosenttia kotitalouksista aikoi sisustaa ja 29 prosenttia remontoida kotiaan kesän ja syksyn aikana. Kotitalouksista 5 prosenttia suunnitteli asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana.

Luottamus Suomen nopeaan talouskasvuun jatkuu vahvana. Toukokuussa 86 prosenttia kuluttajista odotti maan talouden pysyvän ennallaan tai paranevan seuraavan vuoden aikana. 57 prosenttia uskoi työttömyyden vähenevän Suomessa seuraavan vuoden aikana. Ensi vuoden toukokuun inflaatiovauhdiksi vastaajat ennustivat 1,8 prosenttia.

Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli toukokuussa 15,2 eli sama kuin huhtikuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, toukokuu 1998. Tilastokeskus