15.6.1998

Lisätietoja: Arja Kinnunen (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio hidastui toukokuussa 1,5 prosenttiin

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 1,5 prosenttia. Inflaatio hidastui, sillä huhtikuussa se oli 1,8 prosenttia. Hidastuminen johtui erityisesti lainojen leimaveron poistumisesta ja matkapuhelujen halpenemisesta. Huhtikuusta toukokuuhun hinnat säilyivät keskimäärin ennallaan.

Asumisen ja elintarvikkeiden kallistuminen nosti hintatasoa vuodessa eniten

Asuminen, lämpö ja valo kallistuivat vuodessa 2,2 prosenttia, mikä nosti hintatasoa 0,5 prosenttiyksikköä. Nousu johtui ennen kaikkea asuntojen ja vuokrien kallistumisesta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat 2,4 prosenttia, minkä aiheutti suurimmaksi osaksi kahvin ja hedelmien kallistuminen. Tämä vaikutti inflaatioon 0,2 prosenttiyksikköä.

Lainojen leimaverojen poistuminen sekä matkapuheluiden halpeneminen selittävät inflaation hidastumisen toukokuussa. Leimaverojen poistuminen laski inflaatiota 0,2 prosenttiyksikköä ja matkapuheluiden halpeneminen 0,1 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintojen nousua hillitsivät lisäksi kurkun, kevyen polttoöljyn sekä valmismatkojen halpeneminen. Vuokrat nousivat helmikuusta huhtikuuhun 1,8 prosenttia, mikä nosti hintatasoa toukokuussa 0,1 prosenttiyksikköä.

Suomen inflaatiomittarit
Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (1995=100), toukokuu 103,3 1,5 % -0,0 %
Elinkustannusindeksi (1951:10=100), toukokuu 1 435
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100), toukokuu 102,8 1,6 % 0,2 %
Pohjainflaatioindikaattori (1995=100), huhtikuu 102,2 1,3 % 0,4 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU-inflaatio hitain huhtikuussa Saksassa ja Ranskassa

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden hitain inflaatio, 1,0 prosenttia, oli huhtikuussa Saksassa ja Ranskassa. Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa 1,7 ja EU-maiden keskiarvo 1,6 prosenttia. Nykyisten Emu-maiden keskimääräinen inflaatio oli huhtikuussa 1,4 prosenttia.

Toukokuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 102,8 ja vuosimuutos 1,6 prosenttia. Huhtikuusta toukokuuhun indeksi nousi 0,2 prosenttia. Lainojen leimaveron poistuminen ei vaikuta yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1998, toukokuu. Tilastokeskus.