15.6.1998

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 10,5 prosenttia

Teollisuustuotannon kasvu jatkui huhtikuussa vahvana. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 10,5 prosenttia viime vuoden huhtikuusta.

Teollisuustuotannon kasvu oli huhtikuussa nopeinta metalliteollisuudessa ja puu- ja paperiteollisuudessa. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi huhtikuussa runsaat 14 prosenttia. Metallin päätoimialoista eniten kasvoi sähköteknisten tuotteiden valmistus, lähes 28 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 11 prosenttia. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus kasvoi runsaat 13 prosenttia ja massan, paperin ja paperituotteiden valmistus lähes 11 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi huhtikuussa lähes 11 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Kemianteollisuuden vahva kasvu johtui osittain viime vuoden huhtikuun huoltoseisokeista. Lähinnä kotimarkkinoille tavaroita valmistavan muun tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 4 prosenttia.

Investointitavaroita tuotettiin huhtikuussa lähes 16 prosenttia ja kestokulutustavaroita runsaat 8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuotanto kasvoi yli 11 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli huhtikuussa käytössä lähes 91 prosenttia, mikä oli lähes 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli runsaat 97 prosenttia, metalliteollisuuden yli 92 prosenttia ja kemianteollisuuden runsaat 85 prosenttia.

Tammi-huhtikuussa teollisuustuotanto kasvoi 9,1 prosenttia viime vuoden tammi-huhtikuusta. Nopeinta kasvu oli alkuvuonna metalliteollisuudessa, jonka tuotanto lisääntyi lähes 15 prosenttia. Myös puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuonna keskimääräistä nopeammin, lähes 10 prosenttia.

Maaliskuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 9,4 prosenttia. Tarkistuksessa luku pieneni 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, huhtikuu. Tilastokeskus