17.6.1998

Lisätietoja: Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kasvoivat alkuvuonna voimakkaasti

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 17 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 43 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 4 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi tammi-maaliskuussa 11 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Erilaisia tavaroita kuljetettiin teillämme yhteensä 88 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä kohosi 33 miljoonaan tonniin ja muiden tavaroiden määrä 55 miljoonaan tonniin. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 6 246 miljoonaa tonnikilometriä.

Kuljetettu tavaramäärä kasvoi tammi-maaliskuussa ammattimaisessa liikenteessä 22 prosenttia ja yksityisessä liikenteessä 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman maa-aineksia ammattimaisen liikenteen kuljetukset kasvoivat runsaat 5 prosenttia, mutta yksityisen liikenteen kuljetukset vähenivät vajaat 2 prosenttia.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autonhaltijoilta.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 1/98. Tilastokeskus