18.6.1998

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Ansiotaso nousi ensimmäisellä neljänneksellä 3,2 prosenttia

Palkansaajien nimelliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin ennakkotietojen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaalisesti mitattuna palkat nousivat 1,3 prosenttia. Edellisestä neljänneksestä nimellispalkat nousivat 2,9 prosenttia.

Ansiotasoa kohottivat eniten tämän vuoden alussa toteutetut yleiset sopimuskorotukset. Palkkaliukumat jäivät viime vuonna keskimäärin alle prosentin.

Valtion palkansaajilla ansiot kohosivat 3,6 prosenttia, yksityisellä alalla 3,2 prosenttia ja kunnilla 2,8 prosenttia.

Kokopäivätyötä tekevien palkansaajien kuukausikeskiansio oli ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 11 100 markkaa. Miesten keskiansio oli vajaat 12 300 markkaa ja naisten 10 000 markkaa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien ansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi 1998, 1. neljännes. Tilastokeskus