23.6.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Bruttokansantuotteen kasvu jatkui alkuvuonna voimakkaana

Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 6,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kausitasoitettu bruttokansantuote lisääntyi edellisestä neljänneksestä 0,6 prosenttia. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Bruttokansantuotteen kasvua piti edelleen yllä viennin voimakas kehitys. Tavaroiden ja palvelujen vienti lisääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes 18 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös kotimarkkinoiden elpyminen jatkui nopeana. Yksityinen kulutus kasvoi vajaat 4 prosenttia. Eniten lisääntyivät edelleen kestokulutustavaroiden, erityisesti autojen sekä sähkö- ja kodinkoneiden hankinnat. Investoinnit kasvoivat runsaat 3,5 prosenttia, asuinrakennusinvestoinnit 9,5 prosenttia.

Tuotannon määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa eniten metalliteollisuudessa, 17,5 prosenttia. Erityisen nopeaa kasvu oli sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, joka lisääntyi 35 prosenttia edellisvuodesta. Myös puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuonna voimakkaasti, 10 prosenttia. Rakentamisen lisääntyi lähes 9 prosenttia, kauppa ja liikenne noin 8,5 prosenttia.

Alkuvuoden ripeään kasvuun vaikutti osaltaan pääsiäisen sijoittuminen kuluvana vuonna vasta toiselle vuosineljännekselle, jolloin tammi-maaliskuussa oli kaksi työpäivää enemmän kuin viime vuonna.

Suotuisan talouskasvun myötä toimintaylijäämä lisääntyi runsaat 18 prosenttia ja kansantalouden palkkasumma yli 7 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1998, 1. neljännes. Tilastokeskus