24.6.1998

Lisätietoja: Eugen Koev (09) 1734 3397, Ilkka Lehtinen (09) 1734 3478, Marja Siitonen (09) 1734 3632
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Vuokrat nousseet vuodessa keskimäärin 3,4 prosenttia

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun keskimäärin 3,4 prosenttia. Aravavuokrahuoneistojen vuokrat nousivat keskimäärin 2,1 prosenttia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 4,4 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuokratilastoon.

Arava-asunnoista maksettiin vuokraa huhtikuussa keskimäärin 36,20 markkaa neliöltä kuukaudessa ja vapaarahoitteisista asunnoista 41,80 markkaa. Korkeimmat neliövuokrat ovat suurten kaupunkien keskustojen pienissä asunnoissa. Pääkaupunkiseudulla keskimääräiset vapaarahoitteiset vuokrat olivat runsaat 30 prosenttia korkeammat kuin muualla maassa. Edullisimpia kaupunkeja vuokralaisille olivat Pori ja Lahti.

Uusissa vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 6,7 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Eniten uusien vuokrasuhteiden vuokrat ovat nousseet kasvukeskusten pienissä asunnoissa. Helsingin keskustassa vuokrat nousivat uusissa sopimuksissa keskimäärin 15,5 prosenttia, kun itäisissä ja pohjoisissa lähiöissä nousu oli 8,5 prosenttia. Espoossa vuokrat kohosivat 6,0 prosenttia ja Vantaalla 6,6 prosenttia.

Etenkin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrataso vaihtelee alueellisesti sekä asunnon sijainnin, koon ja kunnon mukaan. Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa puolet pienten kaksioiden neliövuokrista sijoittui uusissa vuokrasuhteissa 62 ja 81 markan välille. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vastaava vaihteluväli oli 40 - 53 markkaa.

Vuokratiedot on saatu Kansaneläkelaitoksen asumistukirekistereistä ja Tilastokeskuksen tekemästä erillisestä kyselytutkimuksesta. Vuokra-asuntojen tiedot ovat väestörekisterijärjestelmästä.

Lähde: Vuokratilasto 1998. Tilastokeskus.

Lisätietoja alueittain Internetissä: http://www.stat.fi/tk/tp_tied/leh/v98/l104hp2s.html