25.6.1998

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, Jaana T. Kuusipalo (09) 1734 3612 Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Kotitalouksien tuloerot kasvaneet

Kotitalouksien tuloerot kasvoivat selvästi vuodesta 1995 vuoteen 1996, osoittavat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston lopulliset tiedot. Myös vuotta aiemmin tuloerot lisääntyivät.

Vuosina 1990 - 94 tulonsiirrot, kuten työttömyyskorvaukset, eläkkeet sekä perhe- ja opintotuet, tasasivat tuloeroja. Vuosina 1995 ja 1996 niiden osuus kotitalouksien tuloista sen sijaan pieneni ja ansio- ja omaisuustulojen osuus kasvoi.

Kotitalouksien nettotulot olivat vuonna 1996 keskimäärin 132 900 markkaa. Ne nousivat vuodessa noin kaksi prosenttia. Eniten nettotulojaan kasvattivat palkansaajat, joista ylempien toimihenkilöiden tulot nousivat eniten ja työntekijöiden vähiten. Myös yrittäjätalouksien tulot lisääntyivät vuodesta 1995 vuoteen 1996. Vähiten lisääntyivät maatalousyrittäjien, työttömien ja eläkeläisten tulot.

Tuloerojen kehitys 1990 - 96, käytettävissä olevat tulot (1990=100)
Vuosi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Indeksi 100 99 97,5 102,9 102,5 106,4 111,3
Indeksi perustuu Gini-kertoimen arvoihin. Kerroin mittaa tulonjaon epätasaisuutta: mitä suurempi arvo, sitä suuremmat erot.

Sukupuolten väliset tuloerot pienenivät

Kokopäivätoimisten palkansaajien keskipalkka oli 147 800 markkaa vuonna 1996. Se nousi vuodessa 4,8 prosenttia.

Miesten keskipalkka kohosi 3,3 prosenttia 164 500 markkaan, naisten selvästi enemmän eli 6,4 prosenttia 129 100 markkaan. Keskipalkalla mitattuna sukupuolten väliset tuloerot siis kaventuivat.

Lähde: Tulonjakotilasto 1996. Tulot ja kulutus 1998:14. Tilastokeskus

Lisää tuloeroista Hyvinvointikatsauksen artikkelissa verkko-osoitteessa http://www.stat.fi/tk/el/hyv982.html