26.6.1998

Lisätietoja: Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3206
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Liike-elämän palveluiden kannattavuus vahvistui vuonna 1997

Talouden kasvu näkyi vuonna 1997 myös liike-elämän palveluiden kysynnän lisääntymisenä. Tietojenkäsittelypalvelun yritysten liikevaihto oli viime vuonna lähes 10 prosenttia suurempi kuin vuonna 1996. Mainostoimistojen myyntikate puolestaan kasvoi yli kymmeneksen. Myös kannattavuus vahvistui molemmilla toimialoilla samoin kuin teknisessä palvelussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä 213 yrityksen tilinpäätöstiedoista. Yritykset kattavat noin 50 prosenttia toimialojen koko liikevaihdosta.

Euroon siirtyminen ja vuosituhannen vaihde työllistävät tietojenkäsittelypalveluja tuottavia yrityksiä. Kyselyyn vastanneiden yli 70 yrityksen liikevaihto nousi yhteensä 6,9 miljardiin markkaan. Henkilöstön määrä kasvoi noin 8 prosenttia. Käyttökatetta yritykset keräsivät lähes 900 miljoonaa markkaa eli 12,9 prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuodesta käyttökate kohosi vajaan prosentin. Vuotta 1997 sävyttivät edelleen atk-palveluyritysten fuusiot sekä osatoimintojen ostot ja myynnit.

Teknisen palvelun kannattavuus vahvistui vuonna 1997. Kyselyyn vastanneiden sadan yrityksen liikevaihto oli yhteensä 4,5 miljardia markkaa ja yritykset työllistivät noin 8 600 henkilöä. Yritysten käyttökate oli 500 miljoonaa markkaa eli 11 prosenttia liikevaihdosta, kun vuonna 1996 käyttökatteen osuus oli 9,6 prosenttia. Yritysten omavaraisuus vahvistui ja velkaantuneisuus laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Mainostoimistojen kasvu jatkui viime vuonna. Kyselyyn vastanneiden noin 40 mainostoimiston myyntikate oli yli 600 miljoonaa markkaa ja ne työllistivät 1 200 henkilöä. Yritysten käyttökate oli 19,4 prosenttia myyntikatteesta, kun se vuotta aiemmin oli 18,6 prosenttia. Yritysten velkaantuneisuus laski hieman ja omavaraisuusaste nousi 47,1 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 44,4 prosenttia.

Liike-elämän palveluiden tunnuslukuja 1996 - 1997
Tietojenkäsittely- Tekninen palvelu Mainostoimistot1)
palvelu
1996 1997 1996 1997 1996 1997
Käyttökate-% 12,2 12,9 9,6 11,0 18,6 19,4
Rahoitustulos-% 11,2 11,0 8,2 9,9 13,5 14,2
Nettotulos-% 4,9 5,0 5,2 6,8 11,2 11,7
Kokonaistulos-% 5,6 4,7 1,9 1,6 11,3 13,0
Omavaraisuusaste, % 41,8 41,1 38,9 42,5 44,4 47,1
Kokonaisvelat / liikevaihto, % 45,9 48,9 43,2 37,6 57,9 57,2
Liikevaihdon muutos 1996 - 1997, % 9,8 -1,7 12,8
Henkilöstön muutos 1996 - 1997, % 7,8 0,7 7,4
1) Mainostoimistojen tunnusluvut on laskettu myyntikatteesta

Tilinpäätöstilastot kuvaavat yrityksiä, eikä niissä ole konsernitietoja. Merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset on otettu huomioon, jotta vertailtavuus eri vuosien välillä olisi mahdollista.

Lähde: Liike-elämän palveluiden tilinpäätöstilastot 1997. Tilastokeskus