30.6.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu edelleen nopeaa huhtikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 5,8 prosenttia. Tuotannon kasvu hidastui hieman, mutta siihen vaikutti pääsiäisen sijoittuminen kuluvana vuonna huhtikuulle. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden ohella kasvua piti yllä kaupan ja rakentamisen tuotannon lisääntyminen.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 10,5 prosenttia viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun. Rakentamisen tuotanto kasvoi 5,6 prosenttia ja kaupan tuotanto 5,5 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi 2,5 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,7 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni 1,7 prosenttia edellisvuotisesta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1998. Tilastokeskus