1.7.1998

Lisätietoja: Ammatilliset oppilaitokset: Ulla Rossi (09) 1734 3285
Yliopistot: Leena-Marja Åkerblom (09) 1734 3277
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Viime vuonna ennätysmäärä ylioppilas- ja tohtorintutkintoja

Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettiin 181 100 tutkintoa vuonna 1997. Tutkintoja oli 0,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Tutkinnoista 54 prosenttia oli naisten suorittamia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen oppilaitostilastoista.

Suoritetut tutkinnot 1997
Oppilaitosryhmä Tutkintoja Muutos edellisestä vuodesta % Naisten osuus tutkinnoista %
Peruskoulut 64 200 1,2 49
Lukiot1 35 000 1,0 59
Ammatilliset oppilaitokset 59 800 - 4,2 55
Ammattikorkeakoulut 6 000 30,0 57
Yliopistot 16 100 8,0 58
Yhteensä 181 100 0,6 54

1Sisältää päivä- ja aikuislukioissa sekä kansanopistoissa suoritetut ylioppilastutkinnot

Vuonna 1997 peruskoulunsa päätti 64 200 oppilasta. Päästötodistuksen saajia oli 700 enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia ylioppilaita valmistui viime vuonna runsaammin kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 35 000.

Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin 59 800 tutkintoa, runsas neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnoista lähes yhdeksän prosenttia suoritettiin ammattitutkintolain mukaisina tutkintoina. Näitä tutkintoja oli lähes puolet enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ammattikorkeakouluissa suoritettiin viime vuonna lähes 6 000 tutkintoa. Tutkintoja oli 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ammatillisten tutkintojen väheneminen ja ammattikorkeakoulututkintojen lisääntyminen selittyvät sillä, että osa ammatillisesta koulutuksesta on muuttunut ammattikorkeakoulutukseksi.

Yliopistoissa suoritettiin viime vuonna yhteensä 16 100 tutkintoa, 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 2 600, ylempiä korkeakoulututkintoja 10 900, lisensiaatin tutkintoja 900, tohtorin tutkintoja 900 ja muita tutkintoja 800. Vuonna 1997 valmistui uusia lisensiaatteja 16 prosenttia ja uusia tohtoreita 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Tohtoreita valmistui enemmän kuin koskaan aiemmin.

Lähde: Oppilaitostilastot. Tilastokeskus
Oppilaitostiedot Internetissä: http://www.stat.fi/tk/he/oppilait.html