8.7.1998

Lisätietoja: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Viljelijöiden tulot lähes edellisvuoden tasolla vuonna 1996

Viljelijöiden valtionveron alaiset tulot olivat vuonna 1996 keskimäärin 166 800 markkaa, mikä oli 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viljelijät maksoivat tuloistaan veroja keskimäärin 45 000 markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

Valtionveron alaiset maatilatalouden tulot olivat vuonna 1996 keskimäärin 80 000 markkaa, kun ne vuonna 1995 olivat 84 300 markkaa. Keskimääräinen lasku oli 5 prosenttia. Maatilatalouden tuloihin kuuluvat sekä maatalouden että metsätalouden tulot. Työtulojen ja muiden tulojen kasvu säilytti kuitenkin viljelijöiden tilipussin lähes edellisvuoden suuruisena.

Maatilatalouden varoja viljelijöillä oli vuoden 1996 lopussa keskimäärin 370 000 markkaa, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Maatilatalouteen kohdistuvia velkoja viljelijöillä oli keskimäärin 185 000 markkaa. Velat kasvoivat 4,5 prosenttia vuodesta 1995.

Maataloustulot alenivat lähes 5 prosenttia

Maatalouden tulot - maatalouden ansio- ja pääomatulot - maatilaa kohti olivat vuonna 1996 keskimäärin 67 500 markkaa. Tämä oli 4,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Maatalouden tulonmenetys oli erityisen suuri Uudenmaan ja Turun ja Porin lääneissä, noin 10 prosenttia. Maatalouden tulot kasvoivat Oulun ja Lapin lääneissä sekä Ahvenanmaan maakunnassa.

Vuoden 1996 maatilatalouden tulo- ja verotilasto on laadittu 77 000 maatilan viljelijän ja puolison verotustietojen perusteella. Tilaston laadinnan perustana olevien maatilojen lukumäärä väheni edellisvuotisesta 7 600 tilan verran, kun taas tilojen keskikoko kasvoi 1,9 hehtaaria. Maatilojen keskimääräinen viljelty peltopinta-ala oli 22,8 hehtaaria. Tilastoon kuuluvilla maatiloilla on vähintään kaksi hehtaaria viljeltyä peltoa.

Lähde: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1996. Tilastokeskus