14.7.1998

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannusten nousu edelleen tasaista

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 2,6 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,3 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,1 prosenttia.Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Toukokuusta kesäkuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,2 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,1 prosenttia, tarvikepanosten hinta 0,3 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,1 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Kesäkuu Muutos, % Muutos, %
1998 6/97 - 6/98 5/98 - 6/98
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 103,9 2,6 0,2
Asuinkerrostalo 103,7 2,6 0,2
Toimisto- ja liikerakennus 103,5 2,9 0,2
Teollisuus- ja varastorakennus 104,9 2,4 0,1
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 105,2 1,5 0,2
Maatalouden tuotantorakennus 105,4 1,6 0,3

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1998, kesäkuu. Tilastokeskus