15.7.1998

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa 11,8 prosenttia

Teollisuustuotannon kasvu voimistui toukokuussa. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden toukokuusta 11,8 prosenttia.

Teollisuustuotannon kasvu oli toukokuussa nopeinta metalliteollisuudessa ja puu- ja paperiteollisuudessa. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuusta runsaat 18 prosenttia. Metallin päätoimialoista eniten kasvoi sähköteknisten tuotteiden valmistus, runsaat 47 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 11 prosenttia. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus kasvoi vajaat 11 prosenttia ja massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 11,5 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuusta 7,5 prosenttia. Lähinnä kotimarkkinoille tavaroita valmistavan muun tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi 6,5 prosenttia.

Investointitavaroita tuotettiin toukokuussa runsaat 21 prosenttia ja kestokulutustavaroita 9,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuotanto kasvoi 10,5 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli toukokuussa käytössä runsaat 91 prosenttia, mikä oli lähes 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden kapasiteetti oli lähes täyskäytössä. Metalliteollisuuden käyttöaste oli vajaat 93 prosenttia ja kemianteollisuuden runsaat 81 prosenttia.

Viime vuoden tammi-toukokuusta tämän vuoden tammi-toukokuuhun teollisuustuotanto kasvoi 9,7 prosenttia. Nopeinta kasvu oli metalliteollisuudessa, jonka tuotanto lisääntyi 15,5 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 10 prosenttia.

Huhtikuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 10,4 prosenttia. Tarkistuksessa luku pieneni 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, toukokuu. Tilastokeskus