17.7.1998

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat laskivat kesäkuussa 1,4 prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan toukokuusta kesäkuuhun 1,4 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa raakaöljyn halpenemisesta.

Viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun tuontihinnat laskivat kolme prosenttia. Lasku aiheutui raakaöljyn, sähköteknisten tuotteiden, perusmetallien ja metallimalmien halpenemisesta.

Energiatuotteiden tuontihinnat laskivat vuodessa 15 prosenttia ja raaka-aineiden sekä tuotantohyödykkeiden tuontihinnat 4,4 prosenttia. Sen sijaan investointitavaroiden, kestokulutustavaroiden ja muiden kulutustavaroiden tuontihinnat kohosivat vuodessa vajaan prosentin.

Vientihinnat laskivat toukokuusta kesäkuuhun 0,1 prosenttia. Lasku aiheutui koneiden ja laitteiden sekä perusmetallien halpenemisesta.

Viime vuoden kesäkuusta vientihinnat nousivat 0,6 prosenttia. Nousu johtui paperin ja kartongin sekä rauta- ja teräsmetallien hintojen kohoamisesta. Sen sijaan sähköteknisten tuotteiden, öljytuotteiden ja värimetallien halpeneminen hillitsi vientihintaindeksin nousua.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat laskivat toukokuusta kesäkuuhun 0,3 prosenttia. Lasku aiheutui öljytuotteiden, kemikaalien ja perusmetallien halpenemisesta.

Vime vuoden kesäkuusta teollisuuden tuottajahinnat halpenivat yhden prosentin, mikä johtui värimetallien, öljytuotteiden, puutavaran, sähköteknisten tuotteiden ja kemikaalien halpenemisesta.

Tukkuhinnat laskivat toukokuusta kesäkuuhun 0,6 prosenttia. Lasku aiheutui raakaöljyn, öljytuotteiden, kemikaalien ja värimetallien halpenemisesta.

Viime vuoden kesäkuusta tukkuhinnat laskivat prosentin. Tuontitavaroiden tukkuhinnat halpenivat vuodessa 2,4 prosenttia ja kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat 0,3 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset kesäkuussa 1998, %
Indeksit 5/98 - 6/98 6/97 - 6/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,3 -1,0
Vientihintaindeksi -0,1 0,6
Tuontihintaindeksi -1,4 -3,0
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,5 -1,1
Tukkuhintaindeksi -0,6 -1,0

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1998, kesäkuu. Tilastokeskus