20.7.1998

Lisätietoja: Eugen Koev (09) 1734 3397
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Asuntokauppojen määrä ennallaan vuonna 1997

Asunto-osakekauppojen lukumäärä pysyi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna samalla tasolla kuin vuonna 1996. Rahaa kaupoissa käytettiin viime vuonna yhteensä 23,5 miljardia markkaa. Kokonaiskauppasumma nousi edellisvuodesta 2,3 miljardia markkaa, mikä johtui asuntojen hintojen noususta.

Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen keskihinta oli viime vuonna 5 760 markkaa neliöltä, mikä oli peräti 16,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Pääkaupunkiseudulla keskihinta nousi vuodessa 22,2 prosenttia ja muualla maassa 13,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulta ostettujen asuntojen keskihinta oli viime vuonna 8 485 markkaa neliöltä ja muualta Suomesta ostettujen asuntojen 4 819 markkaa neliöltä.

Tilastokeskuksen laatima asunto-osakkeiden hintojen vuositilasto perustuu verottajan varainsiirtoverolaskelmiin.Tilasto kattaa koko maan. Vuonna 1997 varainsiirtoverolaskelmissa oli mukana kaikkiaan 78 478 asunto-osakekauppaa, joista 67 457 hyväksyttiin tilastoon. Tilastosta jäivät pois sukulaiskaupat sekä kaupat, joissa hinta- tai pinta-alatieto oli puutteellinen.

Varainsiirtoverolaskelmiin perustuva tilasto poikkeaa jonkin verran Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaisemasta kiinteistönvälittäjien aineistosta laaditusta tilastosta, koska sekä aineistot että laskentamenetelmät ovat näissä tilastoissa erilaisia.

Lähde: Asuntojen hinnat 1997. Tilastokeskus

Lisätietoja asuntojen hinnoista suurimmissa kaupungeissa on saatavissa Internet-osoitteesta http://www.stat.fi/tk/tp_tied/leh/v98/l122hps2.html