31.7.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi edelleen nopeasti toukokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 7,3 prosenttia. Tuotannon kasvu nopeutui hieman huhtikuusta. Huhtikuussa tuotanto kasvoi 5,8 prosenttia edellisen vuoden huhtikuusta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden ohella kasvua piti edelleen yllä kotimainen kysyntä, erityisesti kaupan ja rakentamisen tuotannon lisääntyminen.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 11,8 prosenttia viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun. Rakentamisen tuotanto kasvoi 7,5 prosenttia ja kaupan tuotanto 6,7 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi 5,9 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi 3,1 prosenttia edellisvuotisesta. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,7 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1998. Tilastokeskus