31.7.1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Asuntojen rakentamiseen myönnettyjen lupien määrä väheni toukokuussa

Toukokuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan runsaan 3 000 uuden asunnon rakentamiseen eli 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Rivi- ja kerrostaloasuntojen lupamäärä laski selvästi edellisvuotisesta, mutta omakotiasunnoille lupia sen sijaan myönnettiin viidennes enemmän kuin toukokuussa vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Tammi-toukokuussa rakennusluvan sai runsaat 14 000 uutta asuntoa, mikä oli suunnilleen saman verran kuin viime vuoden vastaavana aikana. Pääkaupunkiseudulla asunnoille myönnetyt luvat kuitenkin vähenivät 1 300:lla viime vuoden tammi-toukokuusta.

Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin toukokuussa 4,2 miljoonalle kuutiometrille, mikä oli prosentin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-toukokuussa uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli 11 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Kaikkiaan lupia myönnettiin vajaan 17 miljoonan kuutiometrin rakentamiseen. Kaikkien muiden rakennustyyppien paitsi liike- ja toimistorakennuksien kuutiomäärä kasvoi.


Myönnetyt rakennusluvat toukokuussa ja tammi-toukokuussa 1998
Toukokuu

1000 m3

Muutos, %
5/1997 - 5/1998
Tammi-toukokuu

1000 m3

Muutos, %

1-5/1997 - 1-5/1998

Kaikki rakennukset 4 177 -1 16 614 11
joista

asuinrakennukset


1 269

-1

5 281

4
liike- ja toimistorakennukset 441 -25 1 937 -11
julkiset palvelurakennukset 252 25 1 118 82
teollisuus- ja varastorakennukset 1 016 8 4 420 28
teollisuusrakennukset 583 -18 2 373 1
maatalousrakennukset 810 -9 2 698 2
Asunnot, kpl 3 026 -10 14 409 1

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, toukokuu 1998. Tilastokeskus