6.8.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, sähköposti: pertti.kangassalo@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri: Kuluttajien mielialat korkealla

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen vahvistui edelleen heinäkuussa. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli 16,9 eli 1,2 yksikköä korkeampi kuin kesäkuussa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luottamus talouteen on ollut hieman vahvempaa vain huhtikuussa 1997. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 20. - 27. heinäkuuta 1 610 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Kuluttajien arviot maan talouskehityksestä paranivat heinäkuussa. Kuusi kymmenestä vastaajasta arvioi maan talouden kohentuneen vuoden takaisesta ja neljä kymmenestä uskoi sen paranevan myös seuraavan vuoden aikana. Vajaa puolet vastaajista odotti maan talouden pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana. Työttömyyden vähenemiseen luotti kuusi kymmenestä. Seitsemän kymmenestä arvioi oman taloutensa säilyvän ennallaan, ja vajaa neljännes vastaajista uskoi sen yhä paranevan. Vain kuudella sadasta oli kielteinen näkemys oman tai maan talouden tulevaisuudesta.

Suomalaisten kuluttajien talousnäkemykset ovat kansainvälisesti verrattuna hyvin valoisia. Toukokuussa EU-maista vain Alankomaissa ja Irlannissa talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori on vähitellen kohonnut, mutta oli toukokuussa yhä negatiivinen, -3.

Kotitalouksien rahatilanne oli heinäkuussa ennallaan. 39 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Noin puolet kotitalouksista oli kyennyt säästämään rahaa. 3 prosenttia oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja 3 prosenttia tekemään velkaa. Yli puolet vastaajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle, ja kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista aikoi säästää seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien lainanottoaikeet ovat hieman lisääntyneet viime kuukausina. Heinäkuussa 14 prosenttia vastaajista aikoi ottaa lainaa vuoden sisällä. Näistä 36 prosenttia suunnitteli kestotavaroiden ostamista lainarahalla. 16 prosenttia aikoi sijoittaa lainan omakotitaloon tai muuhun kiinteään omaisuuteen ja 15 prosenttia asunto-osakkeeseen. 71 prosenttia kaikista vastaajista piti heinäkuussa lainanottoa edullisena.

Vajaa puolet vastaajista piti ajankohtaa edullisena kestotavaroiden hankkimiseen. Kuluttajien ostoaikomukset olivat suunnilleen vuoden takaisella tasolla. Asunnon ostamista seuraavan 12 kuukauden aikana suunnitteli 5 prosenttia ja auton ostoa puolen vuoden kuluessa 9 prosenttia kotitalouksista. 36 prosenttia vastaajista aikoi tehdä lomamatkan ulkomaille seuraavan puolen vuoden aikana. Ensi vuoden heinäkuun inflaatiovauhdiksi kuluttajat ennustivat 1,7 prosenttia.

Lähde: Kuluttajabarometri, heinäkuu 1998. Tilastokeskus