11.8.1998

Lisätietoja: Kari Sinisalo (09) 1734 3347
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Erikoistumattoman vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi viime vuonna

Erikoistumattoman vähittäiskaupan yritykset kasvattivat liikevaihtoaan viime vuonna lähes 7 prosenttia vuodesta 1996. Yritykset paransivat selvästi myös kannattavuuttaan. Kokonaistulos nousi yli 3 prosenttiin liikevaihdosta. Myös yritysten omavaraisuus vahvistui, omapääoma nousi ja vieraan pääoman osuus taseesta laski. Vieraasta pääomasta maksettiin pois nimenomaan sen korollista osaa.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä 123 yrityksen tilinpäätöstiedoista. Yritysten liikevaihto kattaa yli 50 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta.

Yleistukkukauppa sekä ravinto- ja nautintoainetukkukauppa paransivat kannattavuuttaan

Ravinto- ja nautintoainetukkukauppaa sekä yleistukkukauppaa leimasivat viime vuonna voimakkaat yritysjärjestelyt. Yhdessä tarkasteltuna toimialojen yritykset pystyivät lisäämään liikevaihtoaan yli 3 prosenttia vuodesta 1996. Kannattavuutta nostettiin kummallakin alalla satunnaisten tuottojen avulla. Nettotuloksella mitattuna kannattavuus heikkeni, mutta kokonaistulos näytti selvästi edellisvuotta paremmalta. Myös yritysten omavaraisuus kasvoi viime vuonna.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä 67 ravinto- ja nautintoainetukkukaupan sekä 11 yleistukkukaupan yrityksen tilinpäätöstiedoista. Ravinto- ja nautintoainetukkakaupan yritykset kattavat 75 prosenttia ja yleistukkukaupan yritykset yli 90 prosenttia toimialojen liikevaihdosta.

Tunnuslukuja 1996 - 1997
Ravinto- ja nautintoaine-
tukkukauppa

Yleistukkukauppa
Erikoistumaton vähittäiskauppa
1996 1997 1996 1997 1996 1997
Käyttökate-% 2,0 1,9 2,9 2,2 5,3 6,1
Rahoitustulos-% 1,2 0,7 2,4 1,5 4,6 5,0
Nettotulos-% 0,5 0,0 1,5 0,7 2,8 3,2
Kokonaistulos-% 0,9 1,1 1,9 3,1 2,8 3,6
Omavaraisuusaste, % 40,0 42,2 44,3 46,6 35,7 39,6
Kokonaisvelat / liikevaihto, % 14,9 15,2 35,5 32,6 36,7 33,6
Liikevaihdon muutos 1996-1997, % -6,1 8,9 6,9
Henkilöstön muutos 1996-1997, % 4,7 -11,2 1,4

Lähde: Erikoistumattoman vähittäiskaupan tilinpäätöstietoja 1997. Tilastokeskus.
Ravinto- ja nautintoainetukkukaupan ja yleistukkukaupan tilinpäätöstietoja 1997. Tilastokeskus.