17.8.1998

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotannon kasvu hidastui kesäkuussa 2,8 prosenttiin

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa vain 2,8 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Edellisen kerran vuosikasvu on ollut yhtä vaatimaton pari vuotta sitten. Kasvuvauhdin hidastuminen johtui osittain sääolosuhteista, sillä turpeen tuotanto romahti kesäkuussa viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Lisäksi massan ja paperin tuotanto väheni, mikä johtui osittain korjaus- ja huoltoseisokeista.

Metalliteollisuus on edelleen teollisuustuotannon kasvun veturi. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta 7,5 prosenttia. Metallin toimialoista eniten kasvoi metallituotteiden valmistus, lähes 20 prosenttia. Sen sijaan pitkään kasvun kärjessä ollut sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi vain runsaat 9 prosenttia. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus kasvoi vajaat 8 prosenttia, kun taas massan, paperin ja paperituotteiden valmistus väheni 2,5 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta runsaat 3 prosenttia. Lähinnä kotimarkkinoille tavaroita valmistavan muun tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 2 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli kesäkuussa käytössä vajaat 87 prosenttia, mikä oli vajaan prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 85 prosenttia, metalliteollisuuden lähes 91 ja kemianteollisuuden käyttöaste miltei 80 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa teollisuustuotanto kasvoi 9,1 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuusta. Nopeinta kasvu oli alkuvuonna metalliteollisuudessa, jonka tuotanto lisääntyi runsaat 15 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuonna 8,5 prosenttia. Kemianteollisuuden kasvu oli 6 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden lähes 4 prosenttia.

Toukokuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 12,1 prosenttia. Tarkistuksessa luku suureni 0,3 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, kesäkuu. Tilastokeskus