18.8.1998

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen (09) 1734 3478
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuottajahinnat laskussa heinäkuussa

Kaikki tuottajahintaindeksit laskivat Tilastokeskuksen mukaan sekä kesäkuusta heinäkuuhun että viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun.

Viime vuoden heinäkuusta eniten laskivat tuontihinnat, 4,4 prosenttia. Tukkuhinnat laskivat vuodessa 1,6 prosenttia, teollisuuden tuottajahinnat 1,3 ja vientihinnat 0,2 prosenttia.

Tuottajahintojen laskuun vaikuttivat eniten öljytuotteiden, kemikaalien, puutavaran, sähköteknisten tuotteiden sekä muiden metallien kuin rautametallien hintojen halpeneminen. Sen sijaan selluloosan, paperituotteiden, rauta- ja terästuotteiden sekä kulutustavaroiden hinnat kohosivat vuoden aikana.

Vientihinnatlaskivat kesäkuusta heinäkuuhun 0,3 prosenttia. Lasku aiheutui paperituotteiden, kemikaalien sekä muiden metallien kuin rautametallien halpenemisesta. Selluloosan hinta puolestaan nousi selvästi.

Tuontihinnatlaskivat kesäkuusta heinäkuuhun 0,2 prosenttia. Lasku johtui elektronisten piirien ja osien, öljytuotteiden sekä eräiden kemikaalien halpenemisesta. Sen sijaan raakaöljyn hinta nousi heinäkuussa.

Teollisuuden tuottajahinnateli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat laskivat kesäkuusta heinäkuuhun 0,1 prosenttia. Lasku aiheutui kemikaalien ja paahdetun kahvin halpenemisesta. Indeksiä nosti selluloosan hinnan kohoaminen.

Tukkuhinnatpysyivät kesäkuusta heinäkuuhun lähes ennallaan. Indeksiä laski elektronisten piirien ja osien, kemikaalien sekä sähkön halpeneminen. Indeksiä puolestaan nosti raakaöljyn, selluloosan ja terästuotteiden hintojen kohoaminen.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset heinäkuussa 1998, %
Indeksit 6/98 - 7/98 7/97 - 7/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,1 -1,3
Vientihintaindeksi -0,3 -0,2
Tuontihintaindeksi -0,2 -4,4
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,1 -1,7
Tukkuhintaindeksi - 0,0 -1,6

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1998, heinäkuu. Tilastokeskus