20.8.1998

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Krister Elvkulla (09) 1734 3209
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Matkailu Suomessa vilkastui kesäkuussa

Matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät jälleen kesäkuussa toukokuun lievän laskun jälkeen. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät kesäkuussa 6 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden 2 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Saksalaiset olivat suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä kesäkuussa, vaikka heidän yöpymisensä vähenivät 6 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hollantilaisten ja yhdysvaltalaisten yöpymiset kasvoivat lähes neljänneksen. Venäläisten ja brittien yöpymisiä kirjattiin 18 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Yöpymiset leirintäalueilla vähenivät kesäkuussa 12 prosenttia edellisvuodesta, kun taas matkustajakodeissa yöpymisten määrä kasvoi 22 prosenttia. Hotelliyöpymiset lisääntyivät 8 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli kesäkuussa 55,2 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 51,5. Korkeimmat huonekäyttöasteet mitattiin Ahvenanmaalla (77,3 %) ja Uudellamaalla (70,8 %). Maarianhaminassa hotellihuoneista oli käytössä 85 prosenttia ja Helsingissä 77 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli kesäkuussa 386 markkaa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 350 markkaa.

Yöpymisten määrä kasvoi tammi-kesäkuussa 3 prosenttia

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä kohosi tammi-kesäkuussa 6,8 miljoonaan. Määrä oli 3 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden 7 prosenttia.

Matkailu lähialueilta on edelleen kasvussa. Virolaisten yöpymisvuorokaudet lisääntyivät tammi-kesäkuussa 31 prosenttia ja venäläisten 21 prosenttia. Hollantilaisten, italialaisten ja brittien yöpymisten määrä kasvoi yli 10 prosenttia.

Eniten yöpymiset lisääntyivät vuoden alkupuoliskolla Päijät-Hämeessä (25,8 %) ja Itä-Uudellamaalla ( 20,0 %).

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Lähde: Matkailutilasto, kesäkuu 1998. Tilastokeskus