2.9.1998

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Eeva Heinonen (09) 1734 3268
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Konkurssit vähenevät edelleen

Tämän vuoden alkupuoliskolla pantiin vireille 1 614 konkurssia, 14 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Konkurssien määrä väheni teollisuutta ja maa- ja metsätaloutta lukuunottamatta kaikilla päätoimialoilla. Eniten konkurssien määrä väheni rakentamisessa ja muiden palvelujen ryhmässä, molemmissa 20 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui koko maassa 6 300 työpaikkaa. Se on 20 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa.

Tammi-kesäkuussa vireille pantujen konkurssien määrä väheni tai pysyi edellisen vuoden tasolla kaikissa muissa maakunnissa paitsi Etelä-Pohjanmaan, Vaasan rannikkoseudun, Pirkanmaan ja Hämeen maakunnissa.

Vuoden alkupuoliskolla vireille pannuista konkursseista 69 prosenttia oli velkojan hakemia. Vuotta aiemmin velkojien osuus oli 67 prosenttia. Velkojan vireille panemista konkursseista 46 prosenttia oli verottajan, 32 prosenttia vakuutusyhtiöiden, 4 prosenttia pankkien ja muiden rahoituslaitosten ja 18 prosenttia muiden velkojien hakemia. Pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä verottajan osuus pieneni edellisvuotisesta, kun taas muiden osuus kasvoi.

Velkajärjestelyjen määrä laskussa

Tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin 2 223 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 790 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on tehty velkajärjestelylain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen 57 547.

Yrityssaneerauksia pantiin tammi-kesäkuussa vireille 107 eli neljä vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Vireille pannut konkurssit toimialoittain, tammi-kesäkuu 1998Konkurssit
Tammi-kesäkuu 1998

%-muutos
Tammi-kesäkuu 1997/98

Konkurssiin haetut yritykset 1518 -14
Maa-, metsä- ja kalatalous 36 112
Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 229 7
Rakentaminen 187 -20
Kauppa 376 -17
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 123 -10
Kuljetus, tietoliikenne, varastointi 112 -10
Muut palvelut 294 -20
Toimiala tuntematon 161 -24
Konkurssiin haetut yksityishenkilöt 96 -13
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 1 614 -14


Vireille pannut konkurssit maakunnittain, tammi-kesäkuu 1998Maakunta
Konkurssit
Tammi-kesäkuu 1998

%-muutos
Tammi-kesäkuu 1997/98

Uusimaa 460 -15
Itä-Uusimaa 21 0
Varsinais-Suomi 121 -20
Satakunta 58 -27
Häme 37 6
Pirkanmaa 138 10
Päijät-Häme 52 -40
Kymenlaakso 56 -33
Etelä-Karjala 34 -21
Etelä-Savo 45 -4
Pohjois-Savo 61 -10
Pohjois-Karjala 44 -17
Keski-Suomi 70 -25
Etelä-Pohjanmaa 88 31
Vaasan rannikkoseutu 86 10
Keski-Pohjanmaa 22 -4
Pohjois-Pohjanmaa 120 -23
Kainuu 24 -25
Lappi 71 -8
Ahvenanmaa 6 -25
Koko maa 1 614 -14

Lähde: Konkurssitiedote 7/1998. Tilastokeskus