2.9.1998

Lisätietoja: Tuija Mustaniemi (09) 1734 3553
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Yritysten määrän kasvu jatkui vuonna 1996

Yritysten ja toimipaikkojen määrän kasvu jatkui edelleen vuonna 1996. Yritysten määrä kasvoi 7,3 prosenttia ja toimipaikkojen määrä 6,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön määrä lisääntyi 2,9 ja liikevaihto 7,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Vuonna 1996 Suomessa oli 203 358 liikeyritystä. Yritykset työllistivät 1 127 235 henkeä ja niiden liikevaihto oli 1 056,4 miljardia markkaa. Näihin lukuihin eivät sisälly maatilat.

Vuoden 1996 kasvusta vastasivat pääasiassa pienyritykset. Niiden määrä lisääntyi edellisvuodesta 13 900:lla, kun vähintään 50 henkeä työllistävien yritysten määrä kasvoi ainoastaan 26:lla. Suurin osa suomalaisista yrityksistä, 98,9 prosenttia, oli alle 50 henkeä työllistäviä pienyrityksiä. Pienyritykset työllistivät 43 prosenttia yritysten työvoimasta ja niiden liikevaihto muodosti 35 prosenttia yritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 1996.

Eniten yrityksiä oli kaupassa (24 prosenttia kaikista yrityksistä), liike-elämän palveluissa (17 prosenttia) ja teollisuudessa (12 prosenttia). Teollisuusyritykset työllistivät edelleen eniten. Kaikkien yritysten henkilöstöstä teollisuus työllisti 35 prosenttia, kauppa 18 prosenttia ja liike-elämän palvelut 11 prosenttia.

Pienyritysten henkilöstö kasvoi

Vuonna 1996 pienyritykset lisäsivät henkilöstöään 7,6 prosenttia. Keskisuurissa yrityksissä (työntekijöitä vähintään 50 mutta alle 250) henkilöstön määrä kasvoi 2,3 prosenttia, kun taas suuryrityksissä (työntekijöitä vähintään 250) henkilöstön määrä pieneni 1,6 prosenttia.

Kokonaisliikevaihdon kasvusta 54 prosenttia syntyi pienyrityksissä. Pienyritykset kasvattivat liikevaihtoaan 37,5 miljardia markkaa eli lähes 12 prosenttia. Keskisuurten ja suurten yritysten liikevaihto kasvoi 5 prosenttia.

Toimialoista suhteellisesti eniten kasvoi liike-elämän palveluja tuottavien yritysten määrä, lähes 11 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstön määrä kasvoi suhteellisesti eniten rakentamisessa, lähes 10 prosenttia. Suhteellisesti suurimpaan liikevaihdon kasvuun ylsi kiinteistö- ja vuokrauspalvelut, jonka kokonaisliikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuodesta.

Lähde: Suomen yritykset 1996. Tilastokeskus