3.9.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, sähköposti: pertti.kangassalo@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen jatkui vahvana elokuussa. Luottamusindikaattori oli 16,9 eli sama kuin heinäkuussa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luottamus talouteen on ollut hieman vahvempaa vain huhtikuussa 1997. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 17. - 24. elokuuta 1 680 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

Elokuu 1997

saldoluku

Heinäkuu 1998

saldoluku

Elokuu 1998

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori 12,7 16,9 16,9
Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä 20,7 24,5 24,6
Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyiseen 6,0 8,5 7,9
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyiseen 16,4 18,1 15,0
Työttömien määrä 12 kk kuluttua verrattuna nykyiseen -18,6 -25,4 -25,9
Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk aikana, % 2,3 1,7 1,8
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 17,5 24,1 23,8
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä -7,0 6,4 8,3
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 20,9 29,7 33,6

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Kuluttajien arviot maan tulevasta talouskehityksestä heikkenivät elokuussa. Sen sijaan arviot oman talouden tulevasta kehityksestä olivat hieman myönteisemmät kuin viime vuoden elokuussa. Kotitalouksien rahatilanne oli elokuussa jonkin verran parempi kuin vuotta aiemmin. 68 prosenttia vastaajista aikoi säästää rahaa seuraavan vuoden aikana ja 15 prosenttia aikoi ottaa lainaa.

Kuluttajien ostoaikomukset olivat elokuussa edelleen korkealla. Asunnon ostamista seuraavan 12 kuukauden aikana suunnitteli 7 prosenttia ja auton ostoa puolen vuoden kuluessa 8 prosenttia kotitalouksista. Aikomukset hankkia viihde-elektroniikkaa tai kodinkoneita lisääntyivät hieman. Ulkomaan lomamatkalle aikoi lähteä puolen vuoden sisällä useampi kuin viime vuoden elokuussa. Ensi vuoden elokuun inflaatiovauhdiksi kuluttajat ennustivat 1,8 prosenttia.

Suomalaisten kuluttajien talousnäkemykset ovat kansainvälisesti verrattuna hyvin valoisia. Kesäkuussa EU-maista vain Alankomaissa ja Irlannissa talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori on vähitellen kohonnut, mutta oli kesäkuussa yhä negatiivinen, -4.

Lähde: Kuluttajabarometri, elokuu 1998. Tilastokeskus