4.9. 1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Uudisrakentamisen kasvu hidastui huhti-kesäkuussa

Huhti-kesäkuussa käynnistettiin 11 000 uuden asunnon rakennustyöt. Se oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

Uudisrakennustöitä aloitettiin huhti-kesäkuussa kaikkiaan runsaan 11 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennuksia aloitettiin toisella neljänneksellä yli neljännes edellisvuotista vähemmän. Myös aloitettujen maatalousrakennusten kuutiomäärä oli huhti-kesäkuussa pienempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Julkisten palvelurakennusten sekä varastorakennusten kuutiomäärät sen sijaan kasvoivat edellisvuotisesta. Aloitettuja teollisuusrakennuksia oli saman verran kuin viime vuoden toisella neljänneksellä.

Tämän vuoden alkupuoliskolla aloitettujen uudisrakennusten kokonaiskuutiomäärä oli 16 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Vuoden alkupuoliskolla aloitettiin 17 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä oli 4 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Aloitetut rakennukset, 2. neljännes ja 1.-2. neljännes 1998

2. nelj.
milj. m3
muutos
97/98, %
1.-2. nelj.

milj.m3

muutos

97/98, %

Kaikki rakennukset 11,35 5 16,94 16
joista
Asuinrakennukset 4,32 3 6,07 6
Liike- ja toimistorakennukset 0,85 -26 2,56 54
Julkiset palvelurakennukset 0,69 53 1,27 95
Teollisuus- ja varastorakennukset 2,92 30 3,97 23
Teollisuusrakennukset 1,56 0 2,10 -1
Maatalousrakennukset 1,87 -4 2,16 -6
Aloitetut asunnot, kpl 11 070 -2 17 080 4

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 2. neljännes 1998. Tilastokeskus