10.9.1998

Lisätietoja: Jarko Pasanen (09) 1734 3539
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Rahoitusleasing kasvoi viidenneksen vuonna 1997

Perinteisellä rahoitusleasingillä rahoitettiin koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen hankintoja viime vuonna kaikkiaan 4,2 miljardilla markalla. Tämä oli 22 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi viime vuonna tehtiin sale-and-leaseback- sekä kiinteistöleasingsopimuksia 0,2 miljardin markan arvosta. Rahoitusleasingvuokria maksettiin kaikkiaan 2,2 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

Rahoitusleasing on pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Sale-and-leaseback
-sopimuksella asiakas myy kohteen rahoittajayhtiölle ja vuokraa sen takaisin. Kiinteistöleasing on lähinnä kiinteistöjen osakkeiden vuokrausta leasingehdoin.

Luottolaitosten osuus viime vuonna annetusta rahoitusleasingistä oli 58 prosenttia. Luottolaitosten rahoitusleasingin arvo oli 2,5 miljardia markkaa, 6 prosenttia edellisvuotista enemmän. Muiden rahoitusleasingtoimintaa harjoittavien yritysten leasingin arvo oli 1,8 miljardia markkaa, mikä oli yli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996.

Yritykset olivat selvästi suurin rahoitusleasingiä käyttävä sektori. Yritysten hankintojen osuus oli 70 prosenttia kaikista perinteisistä leasinginvestoinneista. Ulkomaisten asiakkaiden osuus investoinneista oli 16 prosenttia ja julkisyhteisöjen osuus 10 prosenttia.

Rahoitusleasingillä hankittiin viime vuonna atk-laitteita ja konttorikoneita 1,4 miljardin markan arvosta, mikä oli 36 prosenttia edellisvuotta enemmän. Teollisuuslaitteita ja -koneita hankittiin leasingsopimuksilla 1,5 miljardilla markalla ja ajoneuvoja 1,1 miljardilla markalla.

Lähde: Rahoitusleasing 1997. Tilastokeskus