14.9.1998

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannusten nousu hidastui edelleen elokuussa

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 2,0 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 2,0 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 1,8 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Heinäkuusta elokuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia. Työpanosten ja tarvikepanosten hinnat nousivat 0,1 prosenttia, kun taas muiden panosten hinta pysyi ennallaan.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Elokuu Muutos-% Muutos-%
1998 8/97 - 8/98 7/98 - 8/98
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 104,1 2,0 0,1
Asuinkerrostalo 103,8 1,9 0,1
Toimisto- ja liikerakennus 103,6 2,2 0,0
Teollisuus- ja varastorakennus 105,1 2,0 0,1
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 105,7 1,3 0,2
Maatalouden tuotantorakennus 105,6 1,1 0,1

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1998, elokuu. Tilastokeskus