15.9.1998

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 8,2 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 8,2 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Kesäkuun lievän hidastumisen jälkeen tuotanto palasi jälleen kasvu-uralle.

Metalliteollisuus kasvaa edelleen nopeimmin. Sen tuotanto lisääntyi viime vuoden heinäkuusta peräti lähes 24 prosenttia. Metallin toimialoista eniten kasvoi sähköteknisten tuotteiden valmistus, 44 prosenttia. Myös perusmetallien ja metallituotteiden valmistus kasvoi ripeästi, lähes 18 prosenttia. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus lisääntyi vajaat 11 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus kasvoi vain runsaan prosentin.

Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuoden heinäkuusta vajaat 4 prosenttia. Lähinnä kotimarkkinoille tavaroita valmistavan muun tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi vajaat 3 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli heinäkuussa käytössä vajaat 77 prosenttia, mikä oli vajaan prosenttiyksikön enemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli lähes 96 prosenttia, metalliteollisuuden runsaat 77 ja kemianteollisuuden käyttöaste miltei 66 prosenttia.

Tammi-heinäkuussa teollisuustuotanto kasvoi 9 prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuusta. Nopeinta kasvu oli alkuvuonna metalliteollisuudessa, jonka tuotanto lisääntyi runsaat 16 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuonna lähes 8 prosenttia. Kemianteollisuuden kasvu oli lähes 6 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden miltei 4 prosenttia.

Kesäkuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 2,9 prosenttia. Tarkistuksessa luku suureni 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, heinäkuu. Tilastokeskus