18.9.1998

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat laskeneet vuodessa viisi prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 5,1 prosenttia viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun. Lasku aiheutui raakaöljyn, sähköteknisten tuotteiden, värimetallien, metallimalmien, kemikaalien ja öljytuotteiden halpenemisesta.

Energiatuotteiden tuontihinnat laskivat vuodessa lähes 22 prosenttia sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuontihinnat 6 prosenttia. Eniten alenivat mineraalien ja värimetallien hinnat, runsaat 24 prosenttia. Öljytuotteet halpenivat 17 prosenttia ja sähkötekniset tuotteet 8 prosenttia.

Heinäkuusta elokuuhun tuontihinnat laskivat 0,7 prosenttia, mikä johtui sähköteknisten tuotteiden, maataloustuotteiden, kemikaalien, raakaöljyn, sähkön, värimetallien sekä kumi- ja muovituotteiden hintojen laskusta.

Vientihinnatlaskivat viime vuoden elokuusta 1,6 prosenttia. Tähän oli syynä sähköteknisten tuotteiden, öljytuotteiden, puutavaran ja värimetallien halpeneminen.

Heinäkuusta elokuuhun vientihinnat alenivat 0,6 prosenttia. Erityisesti selluloosan, paperin ja paperituotteiden sekä kemikaalien, värimetallien ja öljytuotteiden hinnat laskivat.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat laskivat viime vuoden elokuusta 1,9 prosenttia öljytuotteiden, värimetallien, sähköteknisten tuotteiden, elintarvikkeiden, kemikaalien ja puutavaran halpenemisen takia.

Heinäkuusta elokuuhun teollisuuden tuottajahinnat alenivat 0,4 prosenttia. Tämä aiheutui lähinnä energiatuotteiden sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden hintojen laskusta.

Tukkuhinnatlaskivat 2,1 prosenttia viime vuoden elokuusta. Tuontitavaroiden tukkuhinnat laskivat 4,5 prosenttia ja kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat 0,8 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset elokuussa 1998, %
Indeksit 7/98 - 8/98 8/97 - 8/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,4 -1,9
Vientihintaindeksi -0,6 -1,6
Tuontihintaindeksi -0,7 -5,1
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,3 -2,1
Tukkuhintaindeksi -0,3 -2,1

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1998, elokuu. Tilastokeskus