25.9.1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Asuntoluvat vähenivät pääkaupunkiseudulla kolmanneksen tammi-heinäkuussa

Tammi-heinäkuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan runsaan 20 000 uuden asunnon rakentamiseen eli prosentin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla asunnoille myönnetyt luvat kuitenkin vähenivät lähes 2 000:lla viime vuoden tammi-heinäkuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin tammi-heinäkuussa 24,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Julkisten palvelurakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärät kasvoivat selvästi viime vuoden tammi-heinäkuusta. Myös liikerakentamiseen lupia myönnettiin hieman enemmän kuin vuosi sitten, mutta toimistorakennusten kuutiomäärä oli vain vajaa puolet edellisvuotisesta.

Heinäkuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 2,4 miljoonan kuutiometrin edestä eli 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.


Myönnetyt rakennusluvat heinäkuussa ja tammi-heinäkuussa 1998
Heinäkuu

1000 m3

Muutos, %
7/1997 -7/1998
Tammi-heinäkuu

1000 m3

Muutos, %

1-7/1997 - 1-7/1998

Kaikki rakennukset 2 352 13 24 454 8
joista

asuinrakennukset


716

8

7 612

3
liike- ja toimistorakennukset 363 98 2 937 -10
julkiset palvelurakennukset 114 -23 1 675 50
teollisuus- ja varastorakennukset 696 28 6 382 25
teollisuusrakennukset 586 35 3 755 8
maatalousrakennukset 268 -22 4 021 -1
muut rakennukset 195 1 1 827 11
Asunnot, kpl 1 803 5 20 257 -1

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, heinäkuu 1998. Tilastokeskus