30.9.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu jatkui heinäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 5,5 prosenttia. Tuotannon kasvu nopeutui hieman kesäkuusta, jolloin tuotanto kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden kasvua vauhditti erityisesti sähköteknisten tuotteiden tuotannon yli 44 prosentin lisäys. Talouden kasvua tuki edelleen myös kotimainen kysyntä, erityisesti metsätalouden, kaupan ja liikenteen tuotannon lisääntyminen.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 8,2 prosenttia viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi hakkuiden vauhdittamana 10,2 prosenttia. Kaupan tuotanto lisääntyi 7,7 prosenttia ja liikenteen tuotanto 5,2 prosenttia. Rakentamisen tuotanto kasvoi 3 prosenttia edellisvuotisesta. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,7 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1998. Tilastokeskus