7.10.1998

Lisätietoja: Tarja Seppänen (09) 1734 3220, Matti Simpanen (09) 1734 3512
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Koulutusalan yritykset pieniä

Maassamme toimi vuonna 1996 yhteensä 1 274 koulutusalan yritystä. Yritykset olivat pieniä, noin 90 prosenttia niistä oli alle viiden hengen yrityksiä. Noin puolella koulutusalan yrityksistä liikevaihto vuonna 1996 oli alle 400 000 markkaa. Kaikkien koulutusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 800 miljoonaa markkaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tekemästä selvityksestä.

Koulutusalan yrityksistä 40 prosenttia oli autokouluja, 11 prosenttia kielikouluja tai -opistoja, 7 prosenttia yksityisiä musiikki- ja taidealan oppilaitoksia ja 5 prosenttia koulutuskeskuksia. Loput 37 prosenttia toimivat monien eri alojen kouluttajina. Ne antoivat muun muassa atk- tai ihmissuhdekoulutusta, konsultointipalveluja sekä kauneudenhoito-, terveydenhoito- tai liikunta-alan koulutusta.

Koulutusta 570 000 osallistujalle vuonna 1996

Vuonna 1996 koulutusalan yritysten järjestämässä aikuiskoulutuksessa oli 447 000 osallistujaa. Lapsille ja nuorille tarkoitetussa koulutuksessa oli 126 000 osallistujaa.

Koulutusyritysten koulutukseen osallistuneiden ja opetustuntien määrät 1996

Koulutusmuoto Osallistujia1) Opetustunteja
Aikuiskoulutus 447 000 2 235 000
Lasten ja nuorten koulutus 126 000 248 000
Yhteensä 573 000 2 483 000

1) Yksi henkilö on voinut osallistua yhteen tai useampaan koulutukseen.

Kaikista koulutusyritysten järjestämään aikuiskoulutukseen osallistuneista 41 prosenttia oli opiskellut koulutuskeskuksissa. Seuraavaksi eniten osallistujia oli autokoulujen (21 %) sekä kielikoulujen ja -opistojen opetuksessa (7 %).

Koulutusyrityksissä annettiin vuonna 1996 aikuiskoulutusta yhteensä 2,2 miljoonaa tuntia. Runsas kaksi kolmasosaa opetustunneista oli liikenneopetusta. Kielikoulutuksen osuus oli 15 prosenttia ja tietotekniikan käyttäjäkoulutuksen osuus 3 prosenttia kaikista opetustunneista.

Tilastokeskuksen tekemässä selvityksessä ovat mukana kaikki vuonna 1996 toimineet yritykset, joiden päätoimiala oli koulutus. Mukana eivät ole ns. koululaitoksen oppilaitokset. Selvitys on ensimmäinen laatuaan, aiemmin ei koulutusyritysten koulutustoimintaa ole tällä tavoin kartoitettu.

Lähde: Koulutusalan yritysten koulutus 1996. Tilastokeskus