14.10.1998

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 1,9 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 2,0 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 1,7 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,0 prosenttia.Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Elokuusta syyskuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi pysyi ennallaan. Työpanosten ja muiden panosten hinnat nousivat 0,1 prosenttia, kun taas tarvikepanosten hinta pysyi ennallaan.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Syyskuu Muutos-% Muutos-%
1998 9/97 - 9/98 8/98 - 9/98
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 104,1 1,9 0,0
Asuinkerrostalo 103,9 2,0 0,1
Toimisto- ja liikerakennus 103,6 2,1 0,0
Teollisuus- ja varastorakennus 105,1 1,7 0,0
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 105,8 0,9 0,1
Maatalouden tuotantorakennus 105,6 0,9 0,0

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1998, syyskuu. Tilastokeskus