15.10.1998

Lisätietoja: Ari Mikkelä (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 5,3 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 5,3 prosenttia viime vuoden elokuusta. Kasvu hidastui heinäkuusta, jolloin tuotanto lisääntyi 8 prosenttia.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuoden elokuusta lähes 11 prosenttia. Tietoliikennevälineiden valmistus lisääntyi 62 prosenttia ja koko sähköteknisen teollisuuden tuotanto 35 prosenttia. Perusmetallien ja metallituotteiden tuotanto kasvoi vajaat 4 prosenttia, mutta koneiden ja laitteiden valmistus väheni 10 prosenttia vuotta aiemmasta. Ilman sähköteknisen teollisuuden tuotannon kasvua olisi koko teollisuustuotanto kasvanut elokuussa ainostaan vajaan prosentin.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi elokuussa vajaat 7 prosenttia ja kemian teollisuuden tuotanto runsaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollon tuotanto sen sijaan väheni vajaat 3 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli elokuussa käytössä 89 prosenttia, mikä oli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 96 prosenttia, metalliteollisuuden 90 ja kemianteollisuuden 82 prosenttia.

Tammi-elokuussa teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 8,6 prosenttia viime vuoden tammi-elokuusta. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi vajaat 16 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-elokuussa lähes 8 prosenttia, kemianteollisuuden runsaat 5 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto miltei 4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Heinäkuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 8,0 prosenttia. Tarkistuksessa luku pieneni 0,2 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, elokuu. Tilastokeskus