19.10.1998

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat laskivat elokuusta syyskuuhun lähes prosentin

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 0,9 prosenttia elokuusta syyskuuhun. Lasku aiheutui sähkön, öljytuotteiden, sähköteknisten tuotteiden, perusmetallien sekä kulkuneuvojen hintojen halpenemisesta.

Viime vuoden syyskuusta tuontihinnat laskivat 5,8 prosenttia. Tähän oli syynä sähköteknisten tuotteiden, raakaöljyn, värimetallien, öljytuotteiden, metallimalmien ja kemikaalien hintojen lasku. Eniten vuoden aikana alenivat öljytuotteiden hinnat, lähes 28 prosenttia. Värimetallit halpenivat 26 prosenttia ja sähkötekniset tuotteet melkein 9 prosenttia.

Vientihinnat laskivat elokuusta syyskuuhun puoli prosenttia. Lasku aiheutui puutavaran, öljytuotteiden, selluloosan, koneiden ja laitteiden sekä värimetallien halpenemisesta.

Viime vuoden syyskuusta vientihinnat alenivat kaksi prosenttia. Tämä aiheutui sähköteknisten tuotteiden, öljytuotteiden, puutavaran, värimetallien, selluloosan sekä koneiden ja laitteiden hintojen laskusta.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat alenivat elokuusta syyskuuhun 0,4 prosenttia. Lasku johtui erityisesti sähkön halpenemisesta, mutta myös selluloosan ja värimetallien hintojen alenemisesta.

Viime vuoden syyskuusta teollisuuden tuottajahinnat laskivat 2,4 prosenttia. Lasku aiheutui öljytuotteiden, selluloosan, värimetallien, sähkön, elintarvikkeiden sekä sähköteknisten tuotteiden halpenemisesta.

Tukkuhinnat laskivat viime vuoden syyskuusta 2,1 prosenttia. Tuontitavaroiden tukkuhinnat laskivat 4,7 prosenttia ja kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat 0,7 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset syyskuussa 1998, %
Indeksit 8/98 - 9/98 9/97 - 9/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,4 -2,4
Vientihintaindeksi -0,5 -2,0
Tuontihintaindeksi -0,9 -5,8
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,2 -2,4
Tukkuhintaindeksi 0,1 -2,1

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1998, syyskuu. Tilastokeskus