23.10.1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupien kuutiot kasvoivat yli neljänneksen elokuussa

Rakennuslupia myönnettiin elokuussa kaikkiaan 3,7 miljoonan kuutiometrin edestä eli runsas neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuusrakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli peräti 2,5-kertainen viime vuoden elokuuhun verrattuna. Myös asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat yli neljänneksen edellisvuotisesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Elokuussa rakennusluvan sai kaikkiaan runsaat 3 000 uutta asuntoa, mikä oli yli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-elokuussa lupia myönnettiin lähes 24 000 uuden asunnon rakentamiseen eli vain kolme prosenttia edellisvuotista enemmän.

Tammi-elokuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia 28,7 miljoonalle kuutiometrille, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kaikkien muiden rakennustyyppien paitsi liike- ja toimistorakennusten sekä maatalousrakennusten kuutiomäärä kasvoi tammi-elokuussa edellisvuotisesta.


Myönnetyt rakennusluvat elokuussa ja tammi-elokuussa 1998
Elokuu

1000 m3

Muutos, %
8/1997 - 8/1998
Tammi-Elokuu

1000 m3

Muutos, %

1-8/1997 - 1-8/1998

Kaikki rakennukset 3 664 28 28 671 11
joista

asuinrakennukset


1 142

27

8 973

6
liike- ja toimistorakennukset 454 -17 3 443 -10
julkiset palvelurakennukset 159 -46 1 886 33
teollisuus- ja varastorakennukset 1 333 160 7 785 36
teollisuusrakennukset 928 161 4 715 20
maatalousrakennukset 359 -10 4 468 -2
muut rakennukset 217 2 2 116 10
Asunnot, kpl 3 091 22 23 936 3

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, elokuu 1998. Tilastokeskus